Ostródzkie Stowarzyszenie Edukacyjne SZANSA
KRS 0000345229Numer rachunku bankowego 79 2030 0045 1110 0000 0396 8990ZARZĄD STOWARZYSZENIA


Krystyna Karwowska - Prezes
Elżbieta Urbanowicz - Wiceprezes
Donata Ścibek-Galon - Skarbnik
Magdalena Modrzewska-Kazimierczyk - Sekretarz
Ryszard Kwacz - Członek Zarządu